Ewidencja odpadów w BDO

Ewidencja odpadów w BDO

Posiadacz odpadów, m.in.: wytwórca odpadów medycznych i weterynaryjnych, jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.  Ewidencję odpadów medycznych i weterynaryjnych prowadzi się z zastosowaniem...
Wpis do BDO

Wpis do BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiona została przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzona przez marszałków województw, elektroniczna Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO), o której mowa w ustawie o odpadach. Wpisowi do rejestru...
Komunikat ADR – Obowiązki

Komunikat ADR – Obowiązki

Ostatnio gorącym tematem wśród Wytwórców Odpadów Medycznych (dalej: WOM) jestkwestia dotycząca obowiązywania przepisów ADR. Na stronach internetowych, forach orazw artykułach prasowych pojawiają się sprzeczne informacje, które mogą przyprawićo zawrót głowy, nie dając...