W jaki sposób podpisać umowę?

Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani na zawarcie umowy z naszą firmą, prosimy o kontakt z działem umów:
– mail: umowy@tpo.pl
Aby podpisać umowę, należy podać następujące informacje:
– nazwa firmy, tak jak została podana w CEIDG
– adres
– NIP
– numer BDO
– datę, od kiedy chcą Państwo rozpocząć współpracę
– adres mail
– telefon
– miejsce odbioru odpadów

– częstotliwość odbioru

Na wszystkie pytania dotyczące umowy można uzyskać odpowiedź kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo:
– tel. 609 201 986
– mail: umowy@tpo.pl

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu, dodatkowy punkt odbioru lub wypowiedzenie umowy?

Wszelkie zmiany dotyczące naszej współpracy np. zmiana adresu bądź nowy punkt odbioru wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Informacje dotyczące zmian umowy należy przesłać w formie pisemnej do naszej firmy na adres 94-029 Łódź ul. Wileńska 4/8 lub wysyłając maila do działu umów:
– mail: umowy@tpo.pl

– częstotliwość odbioru

Na wszystkie pytania dotyczące umowy można uzyskać odpowiedź kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo:
– tel. 609 201 986
– mail: umowy@tpo.pl

W jaki sposób wyjaśnić zaległości w płatnościach, nadpłatę lub uzyskać potwierdzenie salda?

Aby wyjaśnić zaległości w płatnościach lub nadpłaty prosimy o kontakt z działem księgowości lub windykacji.

Księgowość:
– tel. 668 447 798
– mail: ksiegowosc@tpo.pl

Windykacja:
– tel. 609 730 970
– mail: windykacja@tpo.pl

W jaki sposób wyjaśnić niezgodności na fakturze?
Niezgodności występujące na fakturach można wyjaśnić kontaktując się z działem faktur w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00
– telefon: 609 730 970
– mail: faktury@tpo.pl
Jak uzyskać duplikat faktury?

Fakturę można pobrać samodzielnie z naszego panelu klienta. Dostęp do panelu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „PANEL KLIENTA” lub kontaktując się z działem księgowości lub działem faktur:

Księgowość:
– tel. 668 447 798
– mail: ksiegowosc@tpo.pl

Faktury:
– telefon: 609 730 970
– mail: faktury@tpo.pl

Nie mam dostępu do panelu klienta, co zrobić?

Aby uzyskać dostęp do panelu klienta należy skontaktować się z działem umów:

– tel. 609 201 986
– mail: umowy@tpo.pl

Jak zgłosić odbiór odpadów?

Odbiór odpadów można zgłosić kontaktując się z dziełem logistyki
w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

– tel: 667 713 182

Jakie korzyści daje integracja konta w BDO z TPO SP Z O.O. i jak ją przeprowadzić?
Integracja Państwa konta BDO z kontem TPO SP. Z O. O. daje możliwość generowania kart przekazania odpadów w Państwa imieniu w systemie BDO przy każdym odbiorze odpadów.
Karta przekazania odpadów jest tworzona w formie elektronicznej przez naszego kierowcę i automatycznie zaczytana bezpośrednio na Państwa profilu na stronie BDO w analogiczny sposób, gdybyście robili to samodzielnie – kierowca nie zostawia papierowego dokumentu odbioru odpadów.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jesteście Państwo zobowiązani do elektronicznego wystawiania kart przekazania odpadów przed przyjazdem TPO, ponieważ są one wystawiane bezpośrednio podczas odbioru odpadów przez naszego pracownika.
Instrukcję integracji kont można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce – BOD – „Instrukcja integracji
Czy po dokonaniu integracji kont cała obsługa profilu BDO w imieniu Klienta przechodzi na TPO SP Z O.O.?
Po dokonaniu integracji kont, TPO SP. Z O.O. wystawia tylko karty przekazania odpadów (KPO)
w imieniu klienta w czasie trwania odbioru odpadów.
MUSISZ WIEDZIEĆ !
Ewidencja odpadów – kogo dotyczy?
– ewidencja uproszczona – Powinna być prowadzona przez osobę, która w ciągu roku nie przekracza się 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5 ton odpadów pozostałych. Są to karty przekazania odpadów, które zostały zapisane w statusie „Potwierdzony transport”.
– ewidencja rozszerzona – Powinna być prowadzona przez osobę, która przekroczy powyższe wymienione ilości odpadów. W takim sytuacji należy wystawiać Karty Ewidencji Odpadów na każdy wytwarzany kod odpadu
SPRAWOZDANIE
Należy pamiętać, że sprawozdanie roczne z wytworzonych odpadów każdy klient musi złożyć samodzielnie do 15 marca każdego kolejnego roku – z roku poprzedniego w systemie BDO.
Czy można zmienić dane (imię i nazwisko) osoby, która pojawia się na wygenerowanej KPO ?
Aby zmienić personalia osoby generującej KPO, prosimy o wygenerowanie nowych kluczy API przez nową osobę, która ma pojawiać się na kartach KPO. Prosimy o przesłanie danych API na mail kpo@tpo.pl, z informacją o zmianie kluczy, ze względu na zmianę pracownika.
Co zrobić w przypadku kiedy posiadamy kilka różnych miejsc prowadzenia działalności?
W sytuacji, gdy prowadzicie Państwo działalność w różnych miejscach, wszystkie aktywne punkty odbioru (MPD=miejsca prowadzenia działalności) muszą być zgłoszone do rejestru BDO. Jeśli wypełniając pierwszy wniosek rejestrowy nie podaliście wszystkich adresów prowadzenia działalności, należy  je uzupełnić w systemie BDO (dodać aktywne MPD). Wniosek aktualizacyjny trzeba wysłać z systemu BDO w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany (pojawienia się lub likwidacji MPD) do odpowiedniego dla Państwa działalności Urzędu Marszałkowskiego. Dopiero kiedy wszystkie adresy będą zgłoszone do rejestru BDO i będą systemie TPO SP Z O. O.  można wypełnić wniosek „Rejestracja API – BDO” czyli rozpocząć proces integracji.
Jak znaleźć KPO na stronie BDO?
W takiej sytuacji należy zalogować się do Państwa profilu w systemie BDO, wybrać Podmiot i Miejsce Prowadzenia Działalności (u góry strony, poprzez kliknięcie Opcje – wybierz), a następnie w bocznym menu (z lewej strony) wejść w zakładkę „Ewidencja odpadów” – „Karty przekazania” – „Karty przekazania odpadów” – „Przekazujący”.
Na ekranie pojawią się poszczególne statusy KPO.
W czasie trwania transportu odpadów karta jest widoczna w zakładce „Potwierdzenie wygenerowane”.
Po zakończeniu transportu karta pojawi się w zakładce „Potwierdzony Transport”.
W przypadku, gdy karty nie zmienią statusu – prosimy o kontakt mailowy: kpo@tpo.pl, aby wyjaśnić poprawność przejęcia odpadów.
W jaki sposób prawidłowo wystawić kartę przekazania odpadów (gdy nie ma integracji)?

Po poprawnym zalogowaniu się na Państwa profil w BDO w menu bocznym należy wychodzić kolejno na zakładki:

– „Ewidencja odpadów”
– „Karty przekazania”
– „Karty przekazania odpadów”
– „Przekazujący”
– zakładka „Planowane”

Na środku ekranu wyświetli się przycisk Nowa karta.
Formularz automatycznie zaczyta dane Przekazującego. Następnie trzeba uzupełnić poniższe dane:
– Dane transportującego: TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 95-100 Zgierz ul. Henryka Barona 6a,
– Dane przejmującego: TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 95-100 Zgierz ul. Henryka Barona 6a,
– miejsce prowadzenia działalności TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 94-029 Łódź ul. Wileńska 4/8,
– rodzaj i kod odpadów,
– masa,
– nr rejestracyjny pojazdu,
– datę i godzinę transportu,
– następnie wybrać na dole ekranu „zmień status” – „zatwierdź” ( tylko po wybraniu takiej opcji KPO będzie widoczna dla kierowcy).

Co zrobić jeśli błędnie wpisaliśmy masę lub kodu odpadu, a transport był już już potwierdzony?
Jeżeli karta została źle zapisana nie ma możliwości zmiany/edycji takiej karty. W takiej sytuacji koniecznie trzeba będzie wystawić nową kartę i wygenerować jej potwierdzenie. W informacjach dodatkowych proszę zamieścić informację, że jest to rozliczenie błędnej karty oraz podać nr tej błędnej karty i czego dotyczy błąd. Błędnej karty nie uwzględniamy w ewidencji. Jeśli nastąpi taki błąd prosimy o kontakt z działem KPO:
– tel. 609 202 024.
W jaki sposób prawidłowo wystawić kartę przekazania odpadów (gdy nie ma integracji)?

Po poprawnym zalogowaniu się na Państwa profil w BDO w menu bocznym należy wychodzić kolejno na zakładki:

– „Ewidencja odpadów”
– „Karty przekazania”
– „Karty przekazania odpadów”
– „Przekazujący”
– zakładka „Planowane”

Na środku ekranu wyświetli się przycisk Nowa karta.
Formularz automatycznie zaczyta dane Przekazującego. Następnie trzeba uzupełnić poniższe dane:
– Dane transportującego: TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 95-100 Zgierz ul. Henryka Barona 6a,
– Dane przejmującego: TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 95-100 Zgierz ul. Henryka Barona 6a,
– miejsce prowadzenia działalności TPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 94-029 Łódź ul. Wileńska 4/8,
– rodzaj i kod odpadów,
– masa,
– nr rejestracyjny pojazdu,
– datę i godzinę transportu,
– następnie wybrać na dole ekranu „zmień status” – „zatwierdź” ( tylko po wybraniu takiej opcji KPO będzie widoczna dla kierowcy).

Jakie są oferowane przez Państwa pojemniki na odpady medyczne?
Oferowane przez nas pojemniki na odpady medyczne spełniają wszelkie normy i wymagania zamieszczone w Rozporządzeniu oraz posiadają atest PZH.
Są trwałe, bezpieczne oraz odporne na przekłucia czy przecięcia. Pojemniki posiadają wygodną, funkcjonalną konstrukcję. Pojemniki oznaczone są etykietą ze znakiem ostrzegawczym oraz miejscem na wpisanie danych identyfikujących podmiot.
Jakie są oferowane przez Państwa worki na odpady medyczne?
Worki na odpady medyczne wykonane są z odpornego tworzywa, odporne na działanie wilgoci oraz rozciąganie. Odpowienie do umieszczenia na specjalnych stelażach lub w pojemnikach.
W jaki sposób zamówić worki lub pojemniki?
Pojemniki lub worki można zamówić telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z działem zamówień:
– tel. 661 851 909,
– mail: zamowienia@tpo.pl
W jaki sposób pakować odpady medyczne?

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy zbierać w miejscu ich powstawania, do jednorazowych pojemników. Pojemniki te powinny być sztywne i odporne na działanie wilgoci oraz mechanicznie przekłucia lub przecięcia.

Pozostałe odpady zakaźne należy pakować do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, które posiadają możliwość jednokrotnego zamknięcia. Worki na odpady medyczne muszą być wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci oraz środków chemicznych.

Pojemniki oraz worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w taki sposób, który umożliwi ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest natomiast ponowne otwieranie raz już zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

Jeśli pojemnik lub worek ulegnie zniszczeniu, należy umieścić go w całości w innym, większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku, który będzie spełniał te same wymagania.

Jaki kolor worka lub pojemnika wybrać?

W zależności od rodzaju zbieranych do nich odpadów, należy pakować je w worki lub pojemniki o kolorach:

– odpady zakaźne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*
i 18 01 82* – kolor czerwony

– odpady niebezpieczne, inne niź zakaźne, o kodach
18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10* – kolor żółty

– odpady inne niż niebezpieczne o kodach 18 01 01,
18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – w kolorze innym niż czerwony albo żółty,

Jakie powinno być oznakowanie pojemników i worków?

Pojemniki lub worki z odpadami medycznymi powinny być oznaczone w miejscu ich powstawania i posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące (etykieta)

Jakie dane powinny być zamieszczone na etykiecie?

– kod odpadów medycznych, które są  w nim przechowywane,
– nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
– numer REGON wytwórcy, który wytworzył odpady medyczne,
– numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), należy podać organ rejestrowy,
– datę i godzinę otwarcia czyli rozpoczęcia użytkowania,
– datę i godzinę zamknięcia.

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108