Skontaktuj się z nami

Dane adresowe

„TPO” Sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

Wybierz interesujący Cię temat
Skontaktuj się bezpośrednio z interesującym Cię działem.

Umowy, aneksy

zawieranie umów, rozwiązywanie umów
aneksy

Logistyka

odbiór odpadów

Karty przekazania
odpadów / BDO

protokoły utylizacji leków

Zamówienia pojemników
i worków

zamówienia pojemników i worków

Księgowość

płatności
rozrachunki należności i zobowiązań

Faktury, windykacja

duplikaty faktur
płatności