Aktualności

pojemnik na odpady medyczne
28 stycznia 2021

Pojemniki na odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne należy w odpowiedni sposób zapakować. Zasady ich pakowania są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Warto pamiętać, że odpady należy pakować przede wszystkim w worki lub pojemniki na odpady medyczne, które są do tego celu przeznaczone. Sposób pakowania odpadów Każdy […]

postepowanie z odpadami medycznymi
1 września 2020

Odpady weterynaryjne – co z nimi zrobić?

Otwierając gabinet weterynaryjny musimy spełnić wiele wymogów, które są niezbędne do rozpoczęcia działalności. Jednym z nich jest utylizacja odpadów weterynaryjnych. Powstałe w gabinecie odpady weterynaryjne to np. zużyte rękawiczki, waciki, gaziki, strzykawki, odpady z badań, diagnozowania, leczenia itp. Odpady weterynaryjne – co do nich zaliczamy? Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia […]

Odpady medyczne lodzkie
2 kwietnia 2020

Ewidencja odpadów – forma papierowa

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dokumenty systemu BDO: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów Ewidencja odpadów może być prowadzona równolegle w systemie BDO oraz w formie papierowej. Zapis dotyczy tych podmiotów, które nie mają możliwości prowadzenia jej […]

Odpady medyczne lodzkie
4 stycznia 2020

Kody odpadów medycznych – katalog

Przypominamy, że 03 stycznia 2020 r. wprowadzono nowe rozporządzenie w sprawie katalogu kodów odpadów. Zawiera ono również kody odpadów medycznych. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2020 r. Nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. – katalog kodów odpadów Zmian w kodach odpadów dokonano na podstawie art. 4 ust. […]

15 lutego 2019

Termin złożenia sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów – 15.02.2019

Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

postepowanie z odpadami medycznymi
15 lutego 2018

Termin złożenia zbiorczego sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów – 15.02.2018.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

Odpady medyczne lodzkie
24 stycznia 2018

Rejestr BDO

Dziś został ogłoszony Komunikat Ministra Środowiska dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. 2018 r. poz. 118).

postepowanie z odpadami medycznymi
24 października 2017

Postępowanie z odpadami medycznymi – nowe zasady

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975).

Odpady medyczne lodzkie
15 lutego 2017

Zestawienie ilości wytworzonych odpadów medycznych- 15.03.2017 r.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.