ODBIÓR ODPADÓW
Z GABINETÓW WETERYNARYJNYCH

 

Jesteśmy zawsze na czas w Twoim gabinecie.
Swoje usługi wykonujemy profesjonalnie,
jesteśmy niezauważalni dla Twoich klientów.

 

Ponad 20 letnie doświadczenie oraz
rozwijające się zasoby logistyczne pozwalają nam
na obsługę każdego klienta na terenie Polski.
Działamy na terenie największych miast
m.in Łódź, Warszawa czy Gdańsk.

Działalność gabinetów weterynaryjnych wiąże się z produkcją odpadów medycznych, które wymagają odpowiedniej utylizacji. Właściwe zarządzanie i odbiór tego typu odpadów medycznych są nie tylko istotne z prawnego punktu widzenia, ale także kluczowe dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

Jakie odpady medyczne są wytwarzane w gabinecie weterynaryjnym?

Gabinety weterynaryjne generują wiele różnych rodzajów odpadów medycznych. Możemy do nich zaliczyć:

  • zużyte igły,
  • strzykawki,
  • bandaże,
  • części ciała i organy,
  • pojemniki na krew,
  • płyny ustrojowe,
  • zużyte peloidy.

Zdarza się również, że odpady te są zakaźne lub stanowią ryzyko biologiczne, co dodatkowo komplikuje ich składowanie i usuwanie.

Co to jest numer BDO i kogo dotyczy rejestracja? Podstawowe informacje

Co to jest BDO? Kto musi się zainteresować tym skrótem? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która to zawiera rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Opisywany rejestr jest...

Kody odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym

Gabinety stomatologiczne w wyniku świadczonych usług opieki dentystycznej generują różnego rodzaju odpady medyczne. Te natomiast wymagają szczególnej uwagi, ze względu na niebezpieczną specyfikę i potencjalne ryzyko przenoszenia różnych chorobotwórczych...

Jak przechowywać odpady medyczne? – wymagania i procedury postępowania

Zarządzanie odpadami medycznymi to kwestia, która mieści się nie tylko w granicach prawa i etyki, ale wpływa również na sferę ekologiczną. Odpady medyczne, takie jak igły, strzykawki czy opatrunki, wymagają specjalnej segregacji, przechowywania i utylizacji....

Dokumenty ADR – jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Każdy podmiot, który podczas swojej działalności wytwarza, przetwarza lub transportuje odpady medyczne niebezpieczne, musi znać i przestrzegać międzynarodowych przepisów ADR. Te zasady dotyczą zarówno firm przemysłowych, usługowych, jak i placówek medycznych, a ich...

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Zarządzanie i odbiór odpadów weterynaryjnych

Zarządzanie odpadami medycznymi w gabinecie weterynaryjnym wymaga przestrzegania szeregu regulacji prawnych i standardów sanitarnych. Odpady te muszą być segregowane, przechowywane i transportowane w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najważniejsze wytyczne w tej kwestii są regulowane przez Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych i sposób ich utylizacji.

Utylizacja odpadów weterynaryjnych z firmą TPO

Firma TPO od ponad 20 lat jest kompleksowym partnerem w kwestii transportu i odbioru odpadów medycznych z gabinetów stomatologicznych. Działamy na terenie całej Polski, wspierając klientów w bezpiecznym i zgodnym z prawem zarządzaniu odpadami medycznymi.

Ponadto każdy tego typu podmiot ma obowiązek sporządzania sprawozdań BDO. Ten obowiązek zleca nam wiele gabinetów weterynaryjnych, dzięki czemu mogą być one spokojne, że dokumenty wypełnione są rzetelnie i nie wymagają korekt.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej, o naszych usługach i jak możemy pomóc w zarządzaniu odpadami w Państwa gabinecie weterynaryjnym.

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108