Sprawozdanie BDO – na czym polega i jak zrobić korektę?

paź 6, 2023 | Blog

Sprawozdanie BDO (Baza Danych Odpadowych) to raport roczny, który przedstawia informacje dotyczące gospodarowania odpadami w danym okresie. Sprawozdanie BDO jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także narzędziem pozwalającym na monitorowanie i doskonalenie procesów gospodarki odpadami, a także osiąganie celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Cel i znaczenie BDO

Sprawozdanie BDO ma na celu gromadzenie danych na temat rodzaju, ilości, pochodzenia i sposobu zagospodarowania odpadów. To istotne narzędzie dla zarządzania odpadami, które umożliwia:

 1. Monitorowanie ilości i rodzaju odpadów: Dzięki regularnemu raportowaniu, organy regulacyjne i przedsiębiorstwa mogą dokładnie śledzić, ile i jakie rodzaje odpadów są generowane.
 2. Planowanie i optymalizacja procesów gospodarki odpadami: Na podstawie danych zawartych w BDO, można dostosowywać strategie gospodarki odpadami, aby zmniejszyć ilość śmieci i poprawić ich zagospodarowanie.
 3. Spełnianie wymogów prawnych: W wielu krajach BDO jest wymogiem prawnym. Brak lub niewłaściwe prowadzenie tego sprawozdania może prowadzić do kar finansowych i innych konsekwencji prawnych.
 4. Poprawę efektywności ekologicznej: Śledzenie danych dotyczących odpadów umożliwia przedsiębiorstwom wdrażanie rozwiązań proekologicznych i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

Czy każdy musi mieć wpis do rejestru BDO?

Rejestr BDO uruchomiono w 2018 roku. W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 50 określono podmioty, które często są zobowiązane do rejestracji w systemie BDO:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe: Firmy generujące odpady w wyniku swojej działalności gospodarczej, takie jak zakłady przemysłowe, restauracje czy warsztaty samochodowe.
 • Przedsiębiorstwa transportowe: Firmy zajmujące się transportem odpadów muszą często dostarczać dane na temat ilości i rodzaju przewożonych odpadów.
 • Instytucje publiczne: Jednostki sektora publicznego, takie jak szpitale czy urzędy, które generują odpady medyczne lub biurowe, mogą być zobowiązane do rejestracji.
 • Firmy zajmujące się gospodarką odpadami: Przedsiębiorstwa specjalizujące się w zbieraniu, przetwarzaniu lub utylizacji odpadów również mogą być objęte obowiązkiem rejestracji w systemie BDO.
 • Inne podmioty regulowane przez prawo: W niektórych krajach istnieją przepisy określające, które konkretne podmioty muszą prowadzić rejestrację w rejestrze BDO.

Należy zaznaczyć, że konieczność rejestracji i zakres obowiązków związanych z BDO mogą być regulowane przepisami na poziomie krajowym lub regionalnym. Dlatego ważne jest sprawdzenie konkretnych wymogów obowiązujących w danym regionie i branży.

Sprawozdanie BDO – terminy

Obowiązek złożenia sprawozdania w BDO mają firmy z wystawioną Kartą Przekazania Odpadu – KPO. Obowiązek ten jest jednak konieczny do spełnienia, tylko wtedy, gdy firma w danym roku kalendarzowym rzeczywiście wytworzy odpady. Do kiedy trzeba złożyć takie sprawozdanie BDO? Zasadą jest, że raport odpadowy składa się zawsze do dnia 15 marca za rok poprzedni.

Jak dobrze wypełnić sprawozdanie BDO?

Samodzielne sporządzanie sprawozdań BDO przez firmy zwiększa ryzyko popełnienia błędów. Do najczęstszych z nich zalicza się:

 • wypełnienie niewłaściwych działów i tabel,
 • pominięcie danych,
 • złożenie sprawozdania sprzecznego z wpisem w rejestrze.

W celu zyskania pewności, że dokument zostanie dobrze wypełniony, warto zlecić tę kwestię firmie specjalizującej się w prowadzeniu pełnej ewidencji odpadów w systemie BDO. TPO świadczy nie tylko usługi transportowe odpadów, ale także oferuje kompleksowe zajęcie się dokumentacją w tym zakresie. Nasi eksperci mają 20-lat doświadczenia w branży i najbardziej aktualną wiedzę, dzięki której wykonują swoje obowiązki rzetelnie i profesjonalnie.

Korekta BDO – jak zrobić?

Zdarza się, że konieczna jest korekta sprawozdania BDO w przypadku wystąpienia błędów lub nieprawidłowości w zgłoszonych danych. Istnieją też przypadki, że to urząd dostrzeże nieprawidłowości i wezwie podmiot do poprawy błędów – oznaczając dokument statusem – „do korekty”.

W obu przypadkach należy podjąć działania korygujące jak najszybciej, po zauważeniu błędów lub otrzymaniu wezwania. Wówczas w systemie należy wybrać funkcję – „utwórz korektę” – i po przeanalizowaniu uchybień, wnieść poprawki.

Wezwanie do korekty sprawozdania BDO – ile czasu?

Jeżeli Urząd przekaże firmie wezwanie do korekty sprawozdania BDO, wskaże błędy, które należy poprawić. W tym przypadku pojawia się pytanie, do kiedy złożyć korektę BDO. Otóż organ powinien wskazać dokładny termin złożenia poprawionego dokumentu – zazwyczaj nie jest to więcej niż 14 dni.

Przeczytaj także:

Co to jest numer BDO i kogo dotyczy rejestracja? Podstawowe informacje

Co to jest BDO? Kto musi się zainteresować tym skrótem? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która to zawiera rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Opisywany rejestr jest...

Kody odpadów medycznych w gabinecie stomatologicznym

Gabinety stomatologiczne w wyniku świadczonych usług opieki dentystycznej generują różnego rodzaju odpady medyczne. Te natomiast wymagają szczególnej uwagi, ze względu na niebezpieczną specyfikę i potencjalne ryzyko przenoszenia różnych chorobotwórczych...

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — co do nich zaliczamy?

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co oczywiste takie odpady wytwarzają...

Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych i sposób ich utylizacji

Zarządzanie odpadami medycznymi, w tym weterynaryjnymi, jest kluczowym elementem działalności gabinetów weterynaryjnych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są kategorie odpadów weterynaryjnych, a także jak właściwie i bezpiecznie zarządzać tymi produktami. Ta wiedza...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108