ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH ZE SZPITALI

 

Jesteśmy zawsze na czas w Twoim gabinecie.
Swoje usługi wykonujemy profesjonalnie,
jesteśmy niezauważalni dla Twoich klientów.

 

Ponad 20 letnie doświadczenie oraz
rozwijające się zasoby logistyczne pozwalają nam
na obsługę każdego klienta na terenie Polski.
Działamy na terenie największych miast
m.in Łódź, Warszawa czy Gdańsk.

Każdego dnia w szpitalach na całym świecie generowane są tony odpadów – od zużytych igieł po odpady chirurgiczne. Choć niektóre z nich można bezpiecznie zutylizować, wiele stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów, jeśli nie zostaną odpowiednio zneutralizowane. Dlatego ważne jest właściwe zarządzanie tymi odpadami, w szczególności odpadami zakaźnymi.

Jakie odpady medyczne są wytwarzane w szpitalach?

W szpitalach generowane są odpady medyczne, powstające w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych czy prowadzenia badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wyróżnia się odpady zakaźne, niebezpieczne inne niż zakaźne oraz inne niż niebezpieczne.

Do szerokiej gamy odpadów wytwarzanych w szpitalach zalicza się:

 • części ciała i organy
 • pojemniki na krew
 • próbki moczu, tkanek
 • zainfekowane pieluchomajtki
 • podkłady
 • zużyte peloidy
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • narzędzia chirurgiczne
 • opatrunki
 • pościel
 • ubrania jednorazowe
 • strzykawki
 • igły.

Lista odpadów medycznych ze szpitali jest znacznie dłuższa. Dlatego muszą one być odpowiednio oznakowane i zbierane w sposób, który zapobiega ich rozprzestrzenianiu się. Muszą być również odpowiednio unieszkodliwiane, aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Dokumenty ADR – jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Każdy podmiot, który podczas swojej działalności wytwarza, przetwarza lub transportuje odpady medyczne niebezpieczne, musi znać i przestrzegać międzynarodowych przepisów ADR. Te zasady dotyczą zarówno firm przemysłowych, usługowych, jak i placówek medycznych, a ich...

Sprawozdanie BDO – na czym polega i jak zrobić korektę?

Sprawozdanie BDO (Baza Danych Odpadowych) to raport roczny, który przedstawia informacje dotyczące gospodarowania odpadami w danym okresie. Sprawozdanie BDO jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także narzędziem pozwalającym na monitorowanie i doskonalenie procesów...

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — co do nich zaliczamy?

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co oczywiste takie odpady wytwarzają...

Jak przechowywać odpady medyczne? – wymagania i procedury postępowania

Zarządzanie odpadami medycznymi to kwestia, która mieści się nie tylko w granicach prawa i etyki, ale wpływa również na sferę ekologiczną. Odpady medyczne, takie jak igły, strzykawki czy opatrunki, wymagają specjalnej segregacji, przechowywania i utylizacji....

Zarządzanie, utylizacja i odbiór odpadów medycznych ze szpitali z firmą TPO

Firma TPO od ponad 20 lat współpracuje z różnymi podmiotami w kwestii transportu i odbioru odpadów medycznych, w tym ze szpitalami, przychodniami lekarskimi, gabinetami stomatologicznymi, laboratoriami czy domami opieki. Każdy z tych podmiotów bez względu na wielkość i typ generowanych odpadów medycznych, przed ich przekazaniem TPO, musi zadbać o ich właściwą segregację i magazynowanie.

W żółtych workach lub pojemnikach należy umieszczać odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne. W czerwonych workach lub pojemnikach należy umieszczać odpady medyczne zakaźne. W workach lub pojemnikach o kolorach innych niż żółte i czerwone należy umieszczać odpady medyczne inne niż niebezpieczne.

Ponadto odpady o ostrych końcach i krawędziach, czyli wszelkiego rodzaju zużyte igły, ostrza, czy pilniki należy umieścić w specjalnym pojemniku o twardych ściankach, który zapobiega przekłuciu lub przebiciu.

Warto zaznaczyć, że podmioty generujące odpady medyczne mają obowiązek sporządzania sprawozdań BDO. Wykonanie tego zadania zleca nam wiele szpitali, przychodni lekarskich czy domów opieki. Dzięki temu klienci zyskują gwarancję, że dokumenty wypełnione są rzetelnie i nie wymagają korekt.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej, o naszych usługach i jak możemy pomóc w zarządzaniu odpadami w szpitalu.

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108