ODBIÓR ODPADÓW Z PRYWATNYCH GABINETÓW LEKARSKICH

 

Jesteśmy zawsze na czas w Twoim gabinecie.
Swoje usługi wykonujemy profesjonalnie,
jesteśmy niezauważalni dla Twoich klientów.

 

Ponad 20 letnie doświadczenie oraz
rozwijające się zasoby logistyczne pozwalają nam
na obsługę każdego klienta na terenie Polski.
Działamy na terenie największych miast
m.in Łódź, Warszawa czy Gdańsk.

Zarządzanie odpadami medycznymi jest kluczowym aspektem działalności każdego prywatnego gabinetu lekarskiego – czy to dużej kliniki, czy prywatnej praktyki. Prywatne podmioty, mające podpisane umowy z NFZ, pracują w ochronie zdrowia według takich samych zasad, co podmioty publiczne. W Polsce istnieje ponad 4 tysiące tego typu placówek i każda z nich musi zadbać o zgodne z prawem zarządzanie odpadami medycznymi.

Odpady medyczne w prywatnych gabinetach lekarskich

W gabinetach lekarskich powstaje wiele różnych rodzajów odpadów medycznych, które są nie tylko potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, ale także dla środowiska. W zależności od specjalizacji gabinetu lista generowanych odpadów będzie się różnić. Wśród nich pojawiają się zarówno odpady zakaźne, niebezpieczne inne niż zakaźne, jak i inne niż niebezpieczne. Niemniej do najpopularniejszych, zalicza się:

 • zużyte igły
 • skalpele
 • strzykawki
 • materiały biologiczne (tkanki, płyny ciała, próbki krwi)
 • zużyte leki
 • chemikalia
 • leki stosowane w chemioterapii
 • materiał genetyczny
 • materiał radioaktywny
 • opatrunki
 • podkłady.

Każdy z tych rodzajów odpadów wymaga odpowiedniego segregowania, magazynowania i utylizacji, aby minimalizować ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Dokumenty ADR – jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Każdy podmiot, który podczas swojej działalności wytwarza, przetwarza lub transportuje odpady medyczne niebezpieczne, musi znać i przestrzegać międzynarodowych przepisów ADR. Te zasady dotyczą zarówno firm przemysłowych, usługowych, jak i placówek medycznych, a ich...

Jak przechowywać odpady medyczne? – wymagania i procedury postępowania

Zarządzanie odpadami medycznymi to kwestia, która mieści się nie tylko w granicach prawa i etyki, ale wpływa również na sferę ekologiczną. Odpady medyczne, takie jak igły, strzykawki czy opatrunki, wymagają specjalnej segregacji, przechowywania i utylizacji....

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Co to jest numer BDO i kogo dotyczy rejestracja? Podstawowe informacje

Co to jest BDO? Kto musi się zainteresować tym skrótem? To baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która to zawiera rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Opisywany rejestr jest...

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — co do nich zaliczamy?

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co oczywiste takie odpady wytwarzają...

Postępowanie z odpadami w prywatnych gabinetach lekarskich – kolory worków

Odpady medyczne niebezpieczne, które nie są zakaźne, powinny być gromadzone w workach lub pojemnikach o barwie żółtej. Natomiast odpady medyczne uznane za zakaźne powinny być umieszczane w czerwonych workach lub pojemnikach. Odpady medyczne, które nie są klasyfikowane jako niebezpieczne, powinny trafiać do pojemników lub worków o kolorach innych niż żółty i czerwony.

Wszystkie zużyte igły, ostrza, pilniki oraz inne odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach powinny być umieszczone w specjalistycznym pojemniku o twardych ściankach, który jest zaprojektowany tak, aby zapobiec możliwości przekłucia lub przebicia.

Dodatkowo, worki zawierające odpady medyczne muszą być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym oraz zwierzętom, takim jak insekty czy gryzonie. Szczegółowe informacje dotyczące segregacji i przechowywania odpadów medycznych są dostępne w naszym artykule Jak przechowywać odpady medyczne? Wymagania i procedury postępowania.

Utylizacja i odbiór odpadów medycznych z gabinetów lekarskich

Utylizacja i odbiór odpadów medycznych z gabinetów lekarskich to jeden z końcowych, ale kluczowych etapów w całym procesie zarządzania odpadami. Dlatego ważna jest współpraca z doświadczoną i rzetelną firmą oferującą odbiór odpadów medycznych z gabinetów lekarskich.

Firma TPO ma 20-letnie doświadczenie w tym zakresie, współpracując ze szpitalami, laboratoriami, przychodniami, domami opieki i wieloma innymi podmiotami, które generują odpady.

W zakres naszych usług wchodzi również obsługa BDO. Każdy podmiot generujący odpady ma obowiązek sporządzania ewidencji. Wspieramy klientów w tym zakresie, gwarantując kompleksowe i bezbłędne dokumentowanie.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej, o naszych usługach i jak możemy pomóc w zarządzaniu odpadami w prywatnych gabinetach lekarskich.

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108