Odpady medyczne w salonie kosmetycznym — co do nich zaliczamy?

lis 29, 2023 | Blog

W rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co oczywiste takie odpady wytwarzają szpitale, indywidualne gabinety lekarskie, przychodnie, laboratoria medyczne oraz apteki. Jednak odpady medyczne są generowane także w innych miejscach. Są to chociażby salony kosmetyczne. Omówmy więc szerzej, jak należy traktować odpady z gabinetu kosmetycznego.

Odpady medyczne w salonie kosmetycznym a rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów wprowadza listę odpadów, która wskazuje także odpady niebezpieczne. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem odpady podzielono na grupy ze względu na źródło ich powstawania oraz ich właściwości.

Po zapoznaniu się z poszczególnymi kodami i tym, co się za nimi kryje, można jednoznacznie stwierdzić, że wiele odpadów z gabinetu kosmetycznego należy zakwalifikować do grupy 18, czyli należy je traktować jak odpady medyczne.

Którym grupom i kodom warto się przyjrzeć w szczególności w kontekście odpadów medycznych w gabinecie kosmetycznym? Są to następujące pozycje:

 1. Odpady zakaźne o kodach:
  • 18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.
  • 18 01 80 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych.
 1. Niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach:
  • 18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.
 1. Inne niż niebezpieczne o kodach:
  • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki.
  • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).
  • 18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.
  • 18 01 81 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

Jak te opisy mają się do rzeczywistych odpadów generowanych przez salony kosmetyczne, studia urody i miejsca o podobnym charakterze usług? Zobaczmy.

Jakie odpady powstają w salonie kosmetycznym?

Mimo że w salonach kosmetycznych nie wykonuje się w rozumieniu ustawy o odpadach tak zwanych świadczeń zdrowotnych, to jednak w wyniku wielu oferowanych przez takie salony usług generowane są odpady, które należy traktować jak odpady medyczne.

Najczęściej spotykanymi odpadami niebezpiecznymi powstającymi w salonach kosmetycznych są igły wykorzystywane przy zabiegach pielęgnacyjnych twarzy. Takie jednorazowego użytku igły, zaraz po danym zabiegu stają się odpadem niebezpiecznym, który może zawierać chorobotwórcze drobnoustroje, toksyny, bakterie, a nawet wirusy. Dlatego sposób postępowania z takimi odpadami nie może się różnić, chociażby od tego, jak postępuje się z odpadami medycznymi w szpitalach.

Podobnie należy traktować różnego rodzaju gazy, waciki, tampony, czy chusteczki. One także po użyciu mogą być nośnikiem niebezpiecznego materiału biologicznego — na przykład w postaci krwi. Salony kosmetyczne spotykają się także z problemem kosmetyków, które nie są już zdatne do użycia. Utylizacja kosmetyków w zależności od rodzaju konkretnego preparatu, również może się wiązać z zakwalifikowaniem go do grupy odpadów niebezpiecznych.

Odpady z gabinetu kosmetycznego — co z nimi zrobić?

Choć większość odpadów pochodzących z gabinetów kosmetycznych zaliczamy do odpadów komunalnych, to jednak omówiona powyżej część odpadów wymaga szczególnej uwagi. Odpady komunalne w praktyce nie różnią się od tych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, więc nie wymagają one dodatkowej uwagi — wrzucamy je do zwykłego kosza na śmieci.

W salonie kosmetycznym takimi odpadami będą, chociażby różnego rodzaju opakowania wykonane z papieru lub tworzywa, pozostałości po sprzątaniu, w tym zużyte środki czystości, takie jak zmywaki czy ściereczki.

Zarządzanie odpadami medycznymi wymaga stosowania się do specjalnych procedur. Ich segregowanie i bezpieczne przechowywanie jest określone przepisami i wygląda następująco:

 • Pojemniki i worki czerwone – do nich należy wrzucać odpady medyczne zakaźne (18 01 03, 18 01 80), z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.
 • Pojemniki i worki żółte – do nich należy wrzucać odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne (18 01 06), z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach.
 • Pojemniki i worki inne niż czerwone i żółte – mogą posłużyć do składowania odpadów innych niż niebezpieczne (18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 81).

Odpady ostre, czyli wszelkiego rodzaju zużyte igły, ostrza, czy pilniki należy umieścić w specjalnym pojemniku o twardych ściankach, który zapobiega przekłuciu lub przebiciu.

Utylizacja kosmetyków i innych odpadów w salonie kosmetycznym

Na podstawie powyższej analizy jasny jest wniosek, że każdy właściciel salonu kosmetycznego musi w stosowny sposób obchodzić się z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności. Ponadto firmy generujące odpady muszą do 15 marca każdego roku złożyć roczne sprawozdanie z gospodarowania odpadami za rok poprzedni. Jest to związane z rejestrem BDO.

Wszystko to składa się na wiele dodatkowych procedur i formalności. Dlatego wiele gabinetów i salonów kosmetycznych współpracuje z firmami unieszkodliwiającymi i zapewniającymi regularny odbiór niebezpiecznych odpadów medycznych. Profesjonalne usługi w tym zakresie świadczy firma TPO, która wspiera przedsiębiorców także w raportach do BDO. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą naszego sklepu z pojemnikami i workami do właściwego przechowywania odpadów w salonach kosmetycznych i nie tylko.

Przeczytaj także:

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Klasy i oznakowanie ADR w transporcie odpadów medycznych

Transport odpadów medycznych to kluczowy aspekt zarządzania w każdej placówce opieki zdrowotnej i nie tylko. Wymaga on szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska. Właściwe klasyfikowanie i oznakowanie tych odpadów...

Niebezpieczne odpady medyczne – co się do nich zalicza i jakie są rodzaje?

Odpady niebezpieczne? Czym są? Gdzie je wyrzucać? Jakie są obowiązki w kwestii odpadów niebezpiecznych? W celu odpowiedzi na te pytania trzeba się cofnąć do aktu sporządzonego w 1957 roku w Genewie. Jest nim "Accord européen relatif au transport international des...

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108