ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH
Z LABORATORIUM

 

Jesteśmy zawsze na czas w Twoim gabinecie.

 

Ponad 20 letnie doświadczenie oraz
rozwijające się zasoby logistyczne pozwalają nam
na obsługę każdego klienta na terenie Polski.
Działamy na terenie największych miast
m.in Łódź, Warszawa czy Gdańsk.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 3 ust. 8 odpady medyczne, to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. To właśnie laboratoria medyczne zajmują się prowadzeniem wspomnianych w ustawie badań, a więc wytwarzane przez nie odpady zaliczają się do odpadów medycznych, co do których przepisy przewidują konkretny sposób postępowania.

Działalność laboratoriów a odpady

Laboratoria medyczne zajmują się prowadzeniem badań diagnostycznych na zlecenie szpitali, przychodni lekarskich czy po prostu prywatnych osób. Wykonują popularną morfologię krwi i inne badania w ramach takich dziedzin jak histopatologia i cytopatologia. Co oczywiste w wyniku tych działań powstają odpady, które należy zakwalifikować do odpadów medycznych.

Są to najczęściej odpady zawierające materiał zakaźny. Mogą one zawierać chorobotwórcze drobnoustroje, toksyny, bakterie, oraz wirusy. Innymi słowy, są nośnikiem niebezpiecznego materiału biologicznego — na przykład w postaci krwi czy tkanek ciała.

Kody odpadów medycznych z laboratoriów

Kody odpadów medycznych należą do grupy 18. W laboratoriach możemy się spotkać z szeregiem odpadów, jednak najczęściej generowane są odpady zakaźne należące do jednej z dwóch poniższych kategorii:

  • 18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
  • 18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.

Karta ewidencji odpadów a karta przekazania odpadów – poznaj znaczenie KEO i KPO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli w skrócie BDO jest uzupełniana danymi zbieranymi od jej użytkowników, którzy to są zobligowani do regularnego składania raportów. Jednym z pośrednich dokumentów powstających w wyniku tego...

Umowa na odbiór odpadów medycznych – na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, których odbiór i utylizacja podlegają ścisłym przepisom. Aby wyeliminować szkodliwy wpływ niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi, konieczne jest ich właściwe przechowywanie, oznaczanie, odbiór, transport...

Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych i sposób ich utylizacji

Zarządzanie odpadami medycznymi, w tym weterynaryjnymi, jest kluczowym elementem działalności gabinetów weterynaryjnych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są kategorie odpadów weterynaryjnych, a także jak właściwie i bezpiecznie zarządzać tymi produktami. Ta wiedza...

Niezawodny partner w gospodarowaniu odpadami

Firma TPO już od ponad 20 lat oferuje odbiór odpadów z laboratoriów. Nasze kompleksowe usługi są realizowane na terenie całego kraju przez wykwalifikowany personel. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wycena

Wprowadź dane swojej firmy by uzyskać ofertę cenową dopasowaną do Twoich potrzeb.

TPO sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź

NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523

BDO: 000037108