Zestawienie ilości wytworzonych odpadów medycznych- 15.03.2017 r.

Przypominamy, że za miesiąc upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów w 2016 r.. Sprawozdanie z wytworzonych odpadów składamy w formie papierowej do dnia 15 marca 2017r.

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach medycznych?

Każdy wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania danych o ilości odpadów, rodzaju i sposobie gospodarowania i unieszkodliwiania wytworzonych odpadów.

sprawozdanie o rodzajach ilościach wytworzonych odpadów

Jakie dane zawiera sprawozdanie?

W zbiorczym zestawieniu o wytworzonych odpadach medycznych musimy wpisać następujące dane: 

Najważniejsze, abyśmy nie zapomnieli wpisać przede wszystkim  danych osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie. 

Podsumowując, należy wypełnić wszystkie wymagane miejsca w sprawozdaniu, ponieważ nie będziemy musieli ponownie kontaktować się z urzędem marszałkowskim. W rezultacie będziemy mieli wszystko od razu poprawnie wypełnione.

Gdzie składamy zestawienie o wytworzonych odpadach medycznych?

Sprawozdanie z wytworzonych odpadów składamy do Urzędu Marszałkowskiego, ale właściwego dla naszej działalności z uwzględnieniem:

Formularz zbiorczego sprawozdania z wytworzonych odpadów?

Druk sprawozdania znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Aby ułatwić Państwu pracę formularz zbiorczego zestawienia można pobrać z poniższego linku:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102491674

TPO odbiór i utylizacja odpadów medycznych, a sprawozdanie roczne.

Firma TPO swoim klientom oferuje pomoc w złożeniu rocznego zestawienia o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów. Dlatego też każdy klient otrzymuje na początku roku kalendarzowego informacje dotyczące odebranych odpadów medycznych w roku poprzednim. W dokumencie tym zawarte jest zestawienie ilościowe zutylizowanych odpadów wraz z podanym kodem odpadów.

Do kogo kierować pytania w sprawie zestawienia?

Wszelkie pytania dotyczące ilości odebranych odpadów medycznych należy kierować do działu kart przekazania odpadów:

Podsumowując – skontaktuj się z nami! Pozostałe numery kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt. 

https://tpo.pl/kontakt/