Utworzenie rejestru BDO

Utworzenie BDO!!!

Dziś został ogłoszony Komunikat Ministra Środowiska dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. 2018 r. poz. 118).

Informujemy, iż wszystkie podmioty wytwarzające odpady medyczne są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO. Termin składania wniosków wynosi 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r.

Link do komunikatu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180000118