Termin złożenia zbiorczego sprawozdania o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów – 15.02.2018.

Przypomnienie o zbliżającym się terminie złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów. 

Przypominamy, że za miesiąc, tj. 15 marca 2018 r. upływa termin złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych  odpadów w 2017 r.. Sprawozdanie należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Formularz zbiorczego sprawozdania  można pobrać z poniższego linku: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102491674