Rejestr BDO

Jak poinformował Minister Środowiska od dziś funkcjonuje rejestr BDO dla podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. 2018 r. poz. 118). 

Co to jest rejestr BDO?

BDO czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system informatyczny, który został stworzony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W rezultacie system ten ułatwi przedsiębiorcom przede wszystkim gromadzenie i  zarządzanie danymi dotyczącymi odpadów. Dzięki systemowi realizowanie obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych będzie łatwiejsze.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji w systemie BDO?

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO dotyczy wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne czyli prowadzących działalność wymienioną w art. 50 ust.1 ustawy o odpadach. Termin składania wniosków wynosi 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tj. do dnia 24 lipca 2018 r. Wniosek należy złożyć korzystając z formularza rejestrowego, który znajduje się na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Jakie podmioty Urząd Marszałkowski wpisze samodzielnie do rejestru BDO?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wymienieni w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach nie muszą składać wniosków, ponieważ oni zostaną wpisani automatycznie. Ponadto urząd poinformuje ich o dokonanym wpisie. Marszałek województwa dokonując rejestracji uwzględni miejsce zamieszkania prowadzącego działalność gospodarczą lub siedzibę firmy.

W rezultacie nowych zmian ustawy o wpisie do rejestru, TPO stworzyło specjalną infolinię dla osób, które potrzebują pomocy w tym zakresie.

Jak wypełnić wniosek o nadanie numeru BDO odpowie specjalista pod numerem telefonu:

Pozostałe numery kontaktowe można znaleźć w zakładce kontakt:

https://tpo.pl/kontakt/

Rejestr BDO – kary za brak wpisu 

Musimy pamiętać o wpisie do rejestru BDO, ponieważ za prowadzenie działalności bez wpisu do niego, są przewidziane kary:

kara aresztu lub grzywny:

kara pieniężna (administracyjna) 5000 zł – 1 000 000 zł

kara pieniężna (administracyjna) 2000 zł – 10 000 zł

kara pieniężna (administracyjna) 1000 zł – 100 000 zł

Na jakich dokumentach należy zamieścić numer BDO?

Numer BDO należy wpisywać przede wszystkim na:

Numeru rejestrowego nie mamy obowiązku umieszczać na:

Informacje o komunikacie zamieszczamy w poniższym linku:

 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180000118