Postępowanie z odpadami medycznymi – nowe zasady

Dziś zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. opisujące postępowanie z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975). Aby wyjaśnić nowe zmiany, poniżej krótko je opiszemy.

Co zawierają nowe zasady postępowania z odpadami medycznymi?

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytworzenia, w tym:

odpady medyczne postepowanie

Rozporządzenie, a kody odpadów medycznych

Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim odpadów medycznych o kodach:

Postępowanie z odpadami medycznymi – zmiany.

Odpady medyczne wkładamy do pojemników lub worków w miejscu, gdzie zostały wytworzone uwzględniając ich właściwości, sposób w jaki będą unieszkodliwione lub odzysk.

Osoby, udzielające świadczeń zdrowotnych i wytwarzają odpady medyczne w miejscu wezwania np. pielęgniarki, powinny zbierać odpady do pojemników lub worków. Zobowiązane są również do ich przekazania niezwłocznie do pomieszczenia lub urządzenia, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Jak pakować odpady medyczne?

Pojemniki na odpady medyczne powinny być: wytrzymałe, sztywne, odporne oraz  jednokrotnego zamknięcia.

Worki na odpady medyczne powinny być wykonane z folii polietylenowej i jednokrotnego zamknięcia jak również trwałe.

Pojemniki i worki ze względów bezpieczeństwa zapełnia się maksymalnie do 2/3 ich objętości tak, aby można było bezpiecznie je zamknąć.

Postępowanie z odpadami medycznymi – opis worka i pojemnika

Nowe podejście do magazynowania odpadów medycznych – temperatura i czas

  1. Kod 18 01 02* – tylko w temperaturze do 10 stopni C, czas nie nie może przekroczyć 72 godz.
  2. Kod 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 82* tylko w temperaturze do 18 stopni C.

      3. Kod 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81 – nie dłużej niż 30 dni.

Przechowywanie odpadów medycznych

Rozporządzenie z dnia 14 października 2017 r. przedstawia informacje dotyczące pomieszczeń, w których powinno przechowywać się odpady medyczne oraz stacjonarne urządzenia chłodzące. Link do rozporządzenia zamieszczamy poniżej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975

Również transport wewnętrzny odpadów medycznych został szczegółowo opisany w rozporządzeniu. Z tymi informacjami powinni się zapoznać pracownicy placówek medycznych, przede wszystkim szpitali.

Dodatkowo informacje dotyczące postępowania z odpadami medycznymi zamieściliśmy również na naszej stronie internetowej w zakładce FAQ

https://tpo.pl/faq/

Rozporządzenie wchodzi w życie 24 listopada 2017 r.