Pojemniki na odpady medyczne

Odpady medyczne i weterynaryjne należy w odpowiedni sposób zapakować. Zasady ich pakowania są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Warto pamiętać, że odpady należy pakować przede wszystkim w worki lub pojemniki na odpady medyczne, które są do tego celu przeznaczone.

Sposób pakowania odpadów

Każdy worek lub pojemnik na odpady medyczne można zapełnić co najwyżej do 2/3 ich objętości. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy możemy bezpiecznie je zamknąć, bez narażenia na uszkodzenie. Niedopuszczalne jest natomiast otwieranie raz już zamkniętych pojemników i worków jednorazowego użycia. Jeśli worek czy pojemnik uszkodzi się, umieszczamy go w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania. Pojemniki lub worki na odpady medyczne wymienia się często. Wymiana ta powinna być uzależniona od warunków przechowywania, jak również od właściwości odpadów medycznych, które są w nich gromadzone.  Nie można ich jednak wymieniać  rzadziej niż co 72 godziny.

worki na odpady medyczneOdpady bez ostrych końcówek oraz krawędzi

Odpady bez ostrych krawędzi czy końcówek, mogą być pakowane do worków jednorazowego użycia. W takim przypadku nie ma konieczności wkładania odpadów do plastikowych pojemników. Jeśli jednak odpady nie mają stałej konsystencji, należy włożyć je do pojemnika tak, aby nie spowodowały zabrudzeń, a zarazem uszkodzenia worka zewnętrznego.

Co wkładamy do worków na odpady medyczne?

Worki na odpady medyczne zapełniamy odpadami miękkimi takimi, które nie spowodują uszkodzenia worka. Możemy wrzucać tam:  zainfekowane waciki, gaziki, rękawiczki, fartuchy, podpaski, podkłady, pieluchomajtki.

pojemniki na odpady medyczneOdpady o ostrych końcówkach oraz krawędziach

Odpady o ostrych końcówkach, zbiera się do pojemników jednorazowego użycia. Powinniśmy korzystać z pojemników, które zostały wykonane z trwałego materiału, sztywnego i odpornego na zniszczenia lub przekłucia. Warto zwrócić uwagę na odpady, z których sączy się jakaś ciecz. Odpady te warto również zabezpieczyć i włożyć do pojemników na odpady medyczne. Pojemnik zabezpieczy przed zabrudzeniem i ewentualnymi zagrożeniami związanymi z kontaktem z materiałem niebezpiecznym.

Co wkładamy do pojemników na odpady medyczne?

Do pojemników na odpady medyczne pakujemy przede wszystkim odpady, które mają ostre końcówki i krawędzie. Mogą to być na przykład: igły, skalpele, nożyki itp. czyli te odpady, które mogłyby skaleczyć kierowcę przy odbiorze.

Pojemniki na odpady medyczne – kolory

W zależności od rodzaju odpadów wybieramy różne kolory pojemników czy worków na odpady medyczne. Każdy rodzaj odpadu ma przypisany określony kolor:

Szczegółowe informacje dotyczące pakowania odpadów w worki i pojemniki na odpady medyczne można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Link do Rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975

Oznakowanie worków i pojemników na odpady medyczne

Ponadto każdy worek czy pojemnik na odpady medyczne powinien mieć naklejoną etykietę. Etykieta powinna zawierać przede wszystkim następujące informacje:

Następnie etykietę należy umieścić w widocznym miejscu na pojemniku na odpady medyczne. Często zdarza się, że pojemniki mają już naklejoną etykietę, którą wystarczy tylko wypełnić. Worki na odpady medyczne mają taki sam wzór etykiety, dlatego wystarczy zakupić czy wydrukować jeden wzór.

Pakowanie odpadów weterynaryjnych

Odpady weterynaryjne podobnie jak odpady medyczne, powinniśmy pakować w określony sposób. Wytyczne dotyczące pakownia, przechowywania i postępowania z odpadami weterynaryjnymi zawiera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

Odpady weterynaryjne dzielimy na:

  1. Zakaźne, o kodzie 18 02 02*, które pakujemy z czerwone worki
  2. Niebezpieczne – 18 02 05* oraz 18 02 07* te wkładamy to worków, pojemników o kolorze żółtym
  3. Odpady pozostałe – 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08 gromadzimy je w pojemnikach czy workach na odpady o kolorze innym niż czerwony czy żółty

Odpady zakaźne mogą być magazynowane w temperaturze 10 stopni C i wyższej do 48 godz. Natomiast jeśli obniżymy temperaturę i będzie ona niższa niż 10 stopni C mogą być przechowywane do 30 dni, jeśli pozwolą na to ich właściwości czy warunki przechowywania.

Do 30 dni można przechowywać w temperaturze poniżej 10 stopni C również odpady niebezpieczne lub pozostałe. Zasady wypełniania worków czy pojemników są takie same jak przy pakowaniu odpadów medycznych. Również zachowanie przy uszkodzeniu worka na odpady medyczne czy pojemnika jest analogiczne.

Aby uzyskać informacje o segregacji na odpady o ostrych końcówkach lub ich brak, możemy również skorzystać z informacji zawartych powyżej dotyczących odpadów medycznych. Odpady weterynaryjne segregujemy tak, jak odpady medyczne.

Każdy worek na odpady weterynaryjne, jak również pojemnik na odpady weterynaryjne powinien zawierać następujące dane:

Informacje dotyczące miejsca magazynowania odpadów medycznych możemy znaleźć w rozporządzeniu. Warto się z nimi zapoznać, aby dostosować odpowiednio swój gabinet do wymagań przepisów.

Poniżej zamieszczamy link do rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101981318/O/D20101318.pdf

TPO – oferta sprzedaży pojemników na odpady medyczne

TPO w sprzedaży posiada również worki i pojemniki na odpady medyczne, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Poniżej zamieszczamy link do oferty:

https://tpo.pl/worki-i-pojemniki/