Odpady weterynaryjne – co z nimi zrobić?

Otwierając gabinet weterynaryjny musimy spełnić wiele wymogów, które są niezbędne do rozpoczęcia działalności. Jednym z nich jest utylizacja odpadów weterynaryjnych. Powstałe w gabinecie odpady weterynaryjne to np. zużyte rękawiczki, waciki, gaziki, strzykawki, odpady z badań, diagnozowania, leczenia itp.

Odpady weterynaryjne – co do nich zaliczamy?

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów do odpadów weterynaryjnych zaliczmy:
  1. Odpady, które powstały podczas badań, diagnozy, leczenia jak również profilaktyki weterynaryjnej- 18 02       
  2. Różnego rodzaju narzędzia chirurgiczne użyte podczas zabiegów oraz ich resztki – 18 02 01 (z wyłączeniem 18 02 02)
  3. Odpady, innego rodzaju, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Mogą to być również inne formy zdolne do przeniesienia  materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt – 18 02 02*
  4. Inne odpady, różne od tych wymienionych w kodzie 18 02 02 – 18 02 03                                                                   
  5. Chemikalia, które zawierają substancje niebezpieczne, jak również odczynniki chemiczne – 18 02 05 *                
  6. Chemikalia oraz odczynniki chemiczne, inne niż te, które zostały wymienione w kodzie 18 02 05 – 18 02 06      
  7. Przeterminowane leki cytotoksyczne i cytostatyczne – 18 02 07*           
  8. Leki, które nie zostały wymienione w kodzie 18 02 07* – 18 02 08                                                                                 

Oznaczenie odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne, weterynaryjne podobnie jak odpady medyczne są oznaczone indeksem górnym w formie gwiazdki „*”, który znajduje się przy kodzie odpadów.  Są to na przykład odpady:

Odpady weterynaryjne i medyczne – lista kodów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 02 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadów, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej kody odpadów weterynaryjnych i medycznych.

Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://tpo.pl/kody-odpadow-medycznych/

Link do Rozporządzenia Ministra Klimatu z 02 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

Utylizacja odpadów weterynaryjnych

Odbiór i utylizację odpadów weterynaryjnych najlepiej jest przekazać firmie zajmującej się taką działalnością. Usprawni to funkcjonowanie gabinetu weterynaryjnego i zminimalizuje problemy związane z gospodarką odpadami. Innymi słowy, otwierając gabinet weterynaryjny warto pomyśleć nad rozpoczęciem współpracy z taką firmą.

Firmy odbierające odpady medyczne i weterynaryjne w województwie łódzkim

W województwie łódzkim funkcjonuje niewiele firm, które odbierają odpady weterynaryjne. Jedną z najdłużej funkcjonujących firm na rynku jest TPO Sp. z o. o.

odpady medyczne i weterynaryjneTPO Sp. z o. o. – odbiór odpadów weterynaryjnych i medycznych

Firma TPO dzięki wieloletniej działalności na rynku zdobyła doświadczenie, które pozwoliło jej na celne dostosowanie się do potrzeb klientów.

 

 Jej największymi atutami są przede wszystkim:

W czym może pomóc firma odbierająca odpady medyczne i weterynaryjne?

Podpisując umowę z firmą odbierającą odpady medyczne i weterynaryjne, nie musimy się martwić o gospodarowanie odpadami. Firma zabierze odpady zgodnie z wymogami rozporządzenia, a następnie przekaże je do utylizacji – spalarni.

Niektóre firmy proponują również usługę integracji systemów czyli połączenia strony BDO klienta z systemem firmy odbierającej odpady. Jest to rozwiązanie, która ułatwia pracę i funkcjonowanie gabinetu.

Ponadto, ocenić należy fachową obsługę i chęć pomocy.

Podsumowując, nad wyborem firmy odbierającej odpady weterynaryjne warto dobrze się zastanowić, a następnie wybrać taką, która wzbudzi nasze zaufanie.  Jednak najważniejsze jest, aby przede wszystkim firma ta, terminowo odbierała od nas odpady.