Ewidencja odpadów – forma papierowa

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokumenty systemu BDO: karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów

Ewidencja odpadów może być prowadzona równolegle w systemie BDO oraz w formie papierowej. Zapis dotyczy tych podmiotów, które nie mają możliwości prowadzenia jej w systemie BDO.

Każdy wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do tworzenia prowadzenia ewidencji odpadów czyli kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów oraz rocznego sprawozdania. Co najważniejsze karty należy tworzyć w systemie, na bieżąco. Sprawozdanie o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów składamy raz w roku.

Karta przekazania odpadów – jakie dane należy uzupełnić?

Aby poprawnie wystawić kartę przekazania odpadów należy na stronie BDO uzupełnić kilka ważnych danych. Po zalogowaniu do systemu BDO dane podmiotu wytwarzającego odpady na pewno zostaną automatycznie zaczytane do formularza KPO. Następnie wpisujemy kolejno:

Po uzupełnieniu wszystkich rubryk należ wybrać na dole ekranu „zmień status”, a następnie przycisk „zatwierdź”. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko po wybraniu takiej opcji karta KPO będzie widoczna dla kierowcy.

Ewidencja odpadów -karta ewidencji odpadów

Jeśli odpady wytwarzamy każdego dnia, zalecane jest, aby w pierwszej kolejności (na bieżąco) dokonywać wpisów na karcie ewidencji odpadów (KEO). Zapisu należy dokonać zakładce „wytworzone”. Następnie wystawiamy (KPO) kartę przekazania odpadów, a w chwili przejęcia odpadów i zatwierdzenia systemie BDO przez podmiot przejmujący, należy wprowadzić dane w karcie ewidencji odpadów w zakładce „przekazane”.
Co więcej kart tworzonych w systemie BDO, nie trzeba drukować.

Ewidencja odpadów – informacje

Na naszej stronie zamieściliśmy informacje dotyczące kary przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów. Można je znaleźć w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”. https://tpo.pl/faq/

Link do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568