TPO

Let's keep our world clean!

Kontakt

„TPO” Sp. z o.o.
ul. Wileńska 4/8
94-029 Łódź
NIP: 729-24-14-627
REGON: 472284523
 
Gospodarka odpadami
i zamówienia pojemników

» dokumenty DPU
gospodarkaodpadami@tpo.pl
+48 603 210 991

Umowy, aneksy
» zawieranie umów, rozwiązywanie umów
» aneksy
umowy@tpo.pl
+48 609 201 986

Logistyka
» odbiór odpadów
logistyka@tpo.pl
+48 667 713 182

Faktury
» faktury, duplikaty faktur
» zamówienia pojemników
» płatności
faktury@tpo.pl
windykacja@tpo.pl
+48 609 730 970
 
Księgowość
» płatności
» rozrachunki należności
i zobowiązań
ksiegowosc@tpo.pl
+48 668 447 798
 
Karty przekazań odpadów
» protokoły utylizacji leków
+48 609 202 024
kpo@tpo.pl
 
 
line