TPO

Let's keep our world clean!

Szanowni Państwo

Aktualności:

... zgodnie projektem z dnia 31 grudnia 2019 r. o odpadach i utrzymaniu czystości

... zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

...z dnia 09.09.2019r. obowiązek należytego przygotowania odpadów odbieranych przez Spółkę, w tym przede wszystkim umieszczanie ich w odpowiednich opakowaniach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
 
>
 
line